پزشکی

گیاهی با تاثیر مثبت بر ترشحات هورمونی زنان

در طب سـنتی توجـه خاصـی بـه اسـتفاده از گیاهان دارویی وجود دارد و اثرات مفید و ارزنـده برخی از گیاهان مشـخص شـده اسـت.

به گزارش بهداشت نیوز، گیـاه پنج انگشت از خــانواده شــاه پسند یکی از مهمترین گیاهـانی اسـت کـه اثـرات مفید آن در درمـان برخـی از بیمـاری هـای زنـان گزارش شده است.

پنج انگشت گیاهی بوتـه است که بومی اروپا می باشد اما در بسیاری از نقاط دنیا می روید . این گیاه به طور سنتی برای درمان بی نظمی های قاعدگی و به طـور خاص برای کمک به ایجاد سیکل طبیعی قاعدگی و همچنین بهبود باروری استفاده مـی شـده اسـت.

گیاه پنج انگشت محتوی هورمون نیست، ولی با اثر بر غده هیپوفیز، بویژه بـر تنظـیم ترشـح هورمـون LH ،فعالیــت هورمــونی نشــان مــی دهــد در واقع با تاثیرگذاری بر محور مرکزی ترشح هورمون در بدن یعنی هیپوتالاموس – هیپوفیز با افزایش LH و کاهش FSH تاثیرات خود را اعمال میکند این گیاه با بهبود ترشحات هورمونی از میزان عوارض حین یائسگی کم می کند و علی الخصوص از گرگرفتگی میکاهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا