آخرین و مهمترین اخبار سیاسی

نارضایتی انگلیسی ها از جانبداری بیش از حد بی بی سی از خاندان سلطنتی

این سازمان رسانه ای سراسری انگلیس ، در پی مرگ ملکه در هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور ماه)، تغییرات گسترده و چشمگیری در جدول برنامه های رادیو تلویزیونی داخلی و خارجی خود ایجاد کرد که شامل پوشش کامل رویدادهای مربوط به مرگ ملکه و مراسم تشییع و تدفین جنازه او و تاجگذاری چارلز سوم به جانشینی ملکه بود.

این سازمان به تازگی در بخش رسیدگی به شکایت های مخاطبان در تارنمای خود، اعلان کرده که شکایت هایی در باره لحن و گستره پوشش رسانه ای مرگ ملکه و آغاز دوره پادشاهی چارلز سوم و جانبداری بیش از حد از خاندان سلطنتی دریافت کرده است.

بی بی سی در تارنمای خود افزوده است: شکایت هایی از شهروندان دریافت کرده که بر این باور هستند که پوشش رسانه ای آن بیش از حد به سود خاندان سلطنتی بوده و باید دیدگاه های مردمی بیشتری را انتشار می داده است.

بی بی سی در بیانیه ای با عادلانه و بی طرفانه دانستن پوشش رسانه ای، آن را بازتاب تاثیر مرگ ملکه بر زندگی شهروندان و ماهیت تاریخی پایان طولانی ترین دوره سلطنت در تاریخ انگلیس، دانسته و افزوده است که این پوشش بازتاب احساسات نیرومند در سراسر انگلیس و جهان نسبت به این رخداد بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا