پزشکی

شهر لک‌لک‌های خوش اقبالی+ عکس

روستاهای حاشیه دریاچه زریبار مریوان از یک‌سو به خاطر وجود جنگل‌های بلوط و از سوی دیگر به خاطر نزدیکی دریاچه آب شیرین هر ساله میزبان صدها قطعه لک‌لک‌ مهاجر هستند که در فصل بهار از مناطق جنوبی وارد این منطقه می ‌شوند.

از آنجا که مردم این منطقه لک‌لک‌ها را نماد خوش‌اقبالی و نماد صلح می‌دانند هر سال با نصب تیرک‌های فلزی روی مکان‌های بلند خود را برای میزبانی از این پرندگان آماده می‌کنند. مردم منطقه دریاچه زریبار با این پرندگان انس و نزدیکی ویژه‌ای دارند و همزیستی و مراقبت از آن‌ها به بخشی از فرهنگ غنی مردم این منطقه شده است.

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

 • شهر لک‌لک‌ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا