آخرین و مهمترین خبرهای اجتماعی

داشتم برای سالاد،گوجه فرنگی خرد می کردم که غرغرهای زنم بلند شد/ می خواستم با چاقو به خودم ضربه بزنم اما خورد به مهین تاج

سابقه نداشت که مهین تاج تماس‌های پی در پی پدرش را بی‌پاسخ بگذارد و همین باعث شده بود که پیرمرد نگران باشد.

قبل از آن وقتی مهین تاج و همسرش به سفر نوروزی بروند، کلید خانه شان را به پدر مهین تاج سپرده بودند تا به خانه آنها سر بزند.
اتفاقاً در همان روزها بود که یکی از همسایه‌ها پدر زن جوان را در راهرو خانه دید و از او پرسید با چه کسی کار دارد.پیرمرد هم توضیح داد که برای سر زدن به خانه دخترش آمده است و همین باب سلام و علیک بین او و مرد همسایه را باز کرد.
همین نیمچه سلام و احوالپرسی بین پیرمرد و مرد جوان همسایه به رازگشایی جنایت کمک کرد چون وقتی پدر مهین تاج به همراه پلیس و کلیدساز به خانه دخترش مراجعه کرد تا در را باز کند زنگ خانه همسایه را زد و گفت: دخترم به تهران برگشت و من کلید خانه‌اش را پس دادم.حالا از او خبر ندارم و می‌خواهم وارد خانه شوم.
مرد همسایه هم در را باز کرد و پیرمرد با اضطراب پله‌ها را تا طبقه دوم دو تا یکی رفت تا پشت در خانه دخترش رسید.
مرد کلیدساز دقایقی با قفل در کلنجار رفت تا بالاخره در باز شد.ثانیه‌ای بعد شیون پیرمرد در راهرو پیچید و مرد همسایه وحشت زده به داخل خانه مهین تاج چشم دوخته بود و از ترس آب دهانش خشک شده بود.
جسد غرق در خون زن جوان وسط هال خانه‌اش افتاده بود و شوهر او در خانه نبود.فرار شوهر مهین تاج اولین جرقه را برای فرضیه قاتل بودنش روشن کرد.همسایه‌ها می‌گفتند گاهی صدای جر و بحث زن و مرد جوان را می‌شنیدند و روز حادثه هم شنیده بودند که مهین تاج و شوهرش با هم بحث می‌کردند.اما به ذهن آنها خطور نمی‌کرد که چنین جنایتی پشت در آپارتمان کوچک این زوج رقم خورده باشد.
20 روز از جنایت گذشته بود که شوهر مهین تاج در جاده لواسان در حالی که اقدام به خودسوزی کرده بود دستگیر شد.او که بعد از قتل از مهلکه گریخته و در مکانی نامعلوم مخفی شده بود، تصمیم داشت با آتش زدن خود به زندگی پایان دهد که در همین حال شناسایی و دستگیر شد.
متهم بعد از دستگیری تحت الحفظ به بیمارستان رفت و بعد از طی مراحل درمان در اولین جلسه بازجویی در حالی به سؤالات وحید ناصری بازپرس کشیک قتل پایتخت پاسخ داد که هنوز گان بیمارستان بر تن داشت.
متهم بعد از تشریح جزئیات روز جنایت و اقرار به قتل به زندان منتقل شد و رسیدگی به این پرونده تا صدور کیفرخواست در دستور کار بازپرس جنایی قرار دارد.
ادامه این گزارش را در گفت‌وگوی خبرنگار «ایران» با متهم پرونده بخوانید.

قتل مهین موقع درست کردن سالاد!

از زندگی ات با مهین تاج راضی بودی؟
بله، مثل همه زن و شوهرها گاهی با هم بحثمان می‌شد اما اختلافات جدی‌ای نداشتیم.
پس چه شد که دست به قتل زدی؟
روزهای ابتدایی سال بود که مهین تاج به من گفت دلش می‌خواهد به سفر برود و به اقوامی که در شهرستان داشتیم سر بزند.با هم به سفر رفتیم و چند روزی آنجا خوش بودیم که پدر مهین تاج تماس گرفت و گفت که ناخوش است.برای همین ما تصمیم گرفتیم که برگردیم.حال پدر مهین تاج بهبود پیدا کرده بود و شکر خدا مشکل خاصی نداشت.اما دیگر امکان اینکه دوباره سفر کنیم نداشتیم و همین باعث ناراحتی همسرم شد.
برای همین با او درگیر شدی؟
مهین تاج می‌گفت کاش برنمی گشتیم و من می‌گفتم به خاطر پدر خودت برگشتیم! او باز هم غرولند می‌کرد.روز حادثه باز هم داشت در مورد این موضوع حرف می‌زد و من داشتم برای سالاد گوجه فرنگی خرد می‌کردم.اعصابم به هم ریخت و ناگهان چاقو روی دستم رفت و دستم را بریدم.خون که بیرون زد و چشمم به آن افتاد حالت جنون به من دست داد و از جایم بلند شدم و از شدت ناراحتی می‌خواستم خودزنی کنم که مهین تاج جلو آمد و من که خیلی عصبانی بودم چاقو را به قفسه سینه او زدم.که باعث مرگ همسرم شدم.
چرا اقدام به خودسوزی کردی؟
از این حادثه‌ای که پیش آمده خیلی ناراحت هستم!

23302

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا