رپورتاژ

گواهینامه ایزو 9001

سازمان هایی که به استاندارد ISO 9001: 2008 گواهی داده شده اند، فرصتی  سه ساله برای انتقال به ISO 9001: 2015 خواهند داشت.

هنگامی که دوره انتقال در سپتامبر 2018  به پایان می رسد ، گواهینامه ISO 9001: 2008 دیگر معتبر نخواهد بود.

ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو 9001  تخصص ماست و  کدرجیستری گواهینامه خود را در سایت dnwcert.com می توانید پیگیری کنید.

تغییرات ورژن 2015 چیست ؟

تغییرات ایزو 9001 در ورژن  2015 ، در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که ایزو 9001 همچنان با محیط های در حال تغییر سازگار است.

برخی از به روز رسانی های کلیدی در ایزو 9001: 2015 عبارتند از معرفی

اصطلاحات جدید

بازسازی برخی از اطلاعات

تاکید بر تفکر مبتنی بر ریسک به منظور افزایش رویکرد فرآیند

بهبود کاربرد برای خدمات و افزایش الزامات رهبری.

مزایای ایزو 9001

ایزو 9001 از دسته استانداردهای عمومی ست که صرف نظر از اندازه یا زمینه فعالیت شرکت قابل پیاده سازی ست و مزایای زیر را داراست:

             سازماندهی فرایندها

             بهبود کارایی فرآیندها

             بهبود مداوم

             کاهش ریسک ها

             به روز رسانی مدیریت سازمان

             برآورده کردن نیازهای مشتری و الزامات قانونی

             مستندسازی

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 برای هر سازمان کاربردی ست :

–              صرف نظر از اندازه آن و یا ماهیت و زمینه فعالیتشان .

–              شامل برنامه های ایمنی و سلامت کارگران و کارکنان می شود .

–              بار مسئولیت صدمات و بیماری های شغلی قابل توجه است.

–              مفید برای کارفرمایان و اقتصاد

–              روزانه بیش از 6300 نفر از حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند، که این رقم در سال به حدود 2.3 میلیون نفر می رسد .

نتایج این حوادث ، بازنشستگی پیش از موعد، عدم حضور کارکنان و افزایش حق بیمه می باشد.

گواهینامه ایزو 14001
گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001

ایزو 14001 یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است.

ایزو 14001 در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد.

الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند.

استاندارد ایزو 14001 بسیار به ایزو 9001 از نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، شباهت دارد.

برای این منظور نیاز به انتشار و بسط دادن یک شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی و بررسی جنبه‌های محیطی کاملاً احساس می‌شود.

گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 50001 : 2011 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 توسط سازمان بین المللی ایزو می باشد.

استاندارد ایزو 50001 در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد.

هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکاری جهت بهبود بهره وری انرژی ، استفاده و مصرف انرژی می باشد.

راهکارهای لازم شامل اندازه گیری ،تهیه مستندات و گزارشات ، تهیه ذستورالعمل هایی برای تجهیزات ،سیستم ها، فرایندها و پرسنل به صورت اثر گذار بر مصرف انرژی در سازمان است .

گواهینامه سیستم مدیریت انرژی برای کلیه سازمان ها اعم از ادارات و واحدهای تولید مستقل از ابعاد سازمان کاربردی می باشد.

هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به می باشدقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی می باشد.

پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده می باشد .

گواهینامه ایزو 17025

ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری را تعیین می کند .

این استاندارد در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های استاندارد نشده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام می گیرد.

گواهینامه ایزو 17025
گواهینامه ایزو 17025

ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری را تعیین می کند .

این استاندارد در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های استاندارد نشده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام می گیرد.

گواهینامه ایزو 17025 ، توسط مرجع اعتبار بخشی (AB) صادر می شود . در ایران فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می گیرد .

استادارد ایزو 17025 برای  آزمایشگاهها در ایجاد سیستم مدیریت برای کیفیت و همچنین برای فعالیت های اداری و فنی آنهاست.

آزمایشگاه باید یک سیستم مدیریت متناسب با دامنه شمول فعالیت های خود ایجاد و اجرا نماید و برقرار نگه دارد .

در این استاندارد روشهای انجام آزمون یا کالیبراسیون بر اساس روشهای استاندارد ، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده انجام گیرد.

این استاندارد در آزمایشگاههای شخص اول ، دوم و شخص ثالت کاربرد دارد.

نمونه برداری و ابدع روشهای جدید می تواند از دامنه کاربرد این استاندارد حذف گردد.

مشتریان آزمایشگاه و مراجع قانونی می توانند از این استاندارد برای تائید یا شناسائی صلاحیت آزمایشگاهها استفاده نمایند.

انطباق با مقررات قانونی و ایمنی در اداره آزمایشگاه مشمول این استاندارد نمی باشد.

گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در زمینه تولید و خدمات در صنعت نفت،پتروشیمی وگاز می باشد.

و توسط سازمان های اعتباربخشی صادر می گردد اعتبار گواهینامه صادره سه ساله بوده و طی سه سال هر سال توسط سازمان صدورگواهینامه ممیزی مراقبتب می گردد.

متن اصلی ایزو ts29001 همان ایزو 9001: 2008 بدون تغییر و در تمامیت آن است.

نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی درحالت خاص نیازمند الزامات تکمیلی در خارج از محتوای اصلی ایزو 9001 می باشد.

ایزو 29001ورژن 2010  سیستم مدیریت کیفیت برای محصول و عرضه خدمات سازمان برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند.

متن باکس های اصلی ایزو 9001: 2008 متن بدون تغییر و در تمامیت آن است.

نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی صنایع بخش خاص مورد نیاز تکمیلی در خارج از جعبه می باشد.

طراحی و توسعه به عنوان یک نتیجه مستقیم از همکاری بین ISO و صنعت بین المللی نفت و گاز (که توسط موسسه نفت آمریکا – API)، ISO 29001 به طور خاص )در نفت و گاز متمرکز شده است.

این الزامات به طور جداگانه توسعه یافته اند تا اطمینان حاصل شود که آنها روشن و ممیزی می باشد.

آنها همچنین ثبات جهانی و بهبود اطمینان در کیفیت عرضه کالا و خدمات از ارائه دهندگان فراهم می کند. این بسیار مهم است که شکست کالا یا خدمات عواقب شدید برای شرکت ها و صنایع درگیر.

گواهینامه ce

گواهینامه ce به منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا ( EEA) تولید یا فروخته می شوند ، برای محصولاتی که به اروپا صادر می شوند در نظر گرفته شد است.

حروف ce به‌طور مشخص چیزی را نشان نمی‌دهند، ولی به‌طور کل می‌توان آنها را اختصار کلمات فرانسوی Communauté Européenne یا Conformité Européenne به معنی «منطبق با اروپا» دانست.

محصولاتی که واجد دریافت نشان CE می‌شوند، می‌بایست از نظر سلامت،ایمنی ، بی خطر بودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگر واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا